برچسب گذاری توسط: معماری بیونیکی

پاورپوینت معماری بیونیکی Bionic architecture رشته زیست شناسی 72 صفحه

بطوركلی بیونیک و معماری بیونیک عبارت است از هنر به کار گرفتن دانش سیستمهای زنده برای حل مسائل فنیبه بیانی دیگر الهام یابی فنی از ساختمان ها رفتارها و ارتباطات گوناگون عالم جانداران موضوع این علم است