فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات رشته عمران 1 صفحه

طراحی اتصالات فلزی شامل طراحی ورق های فوقانی و تحتانی طراحی جوش های های فوقانی و تحتانی طراحی نبشی جان طراحی سخت کننده های فشاری جان ستون طراحی سخت کننده های کششی جان ستون کنترل و طراحی ورق مضاعف کنترل ضخامت چشمه اتصال کنترل کمانش موضعی تعین مقدار نیروی بال فشاری طراحی جوش لزوم استفاده از تقویت کننده ها

به صفحه دریافت فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

طراحی اتصالات فلزی شامل طراحی ورق های فوقانی و تحتانی طراحی جوش های های فوقانی و تحتانی طراحی نبشی جان طراحی سخت کننده های فشاری جان ستون طراحی سخت کننده های کششی جان ستون کنترل و طراحی ورق مضاعف کنترل ضخامت چشمه اتصال کنترل کمانش موضعی تعین مقدار نیروی بال فشاری طراحی جوش لزوم استفاده از تقویت کننده ها

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 1.603 مگا بایت

طراحی اتصالات و کنترل آنها بصورت دستی و تیپ بندی شده با بهره گیری از نرم افزار قدرتمند اکسل راهی تسهیل شده جهت صرفه جویی در زمان و دقت در محاسبات می باشد. با این مجموعه دقیقتر و راحتتر محاسبه کنید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اتصالات;اتصالات فلزی;جوش;اتصال تیر به ستون;اکسل

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها رشته عمران 81 صفحه

جزوه اتصالات،مهاربند، تیرها و ستون ها شامل

به صفحه دریافت اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

جزوه اتصالات،مهاربند، تیرها و ستون ها شامل

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 833 کیلو بایت

فصل یكم ؛ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1 عبارات و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-3 فولاد مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

3-3 پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-5 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 اتصالات جوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-5 اتصالات پیچی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

1-6 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-6 كمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای…………………………………………………………………………………… 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله ………………………………………….. 23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله………………………………………………… 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی ……………………………………………………………………. 24

24 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………… 24

7-6 اتصالات پای ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1-7 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-8 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-8 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-8 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال…………………………………………………………… 38

5-8 ورقهای پیوستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

7-8 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-9 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-9 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-9 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال …………………………………………………………… 44

5 ورق های پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 -9

6-9 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1-10 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-10 اتصال تیر به ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-10 چشمه اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

-1-3-10 برش چشمه اتصال ……………………………………………………………………… 46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال …………………………………………………………… 46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال………………………………………………………….. 46

4-10 ورقهای پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

5-10 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

6-10 ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه…………………………………………………………………………………………………….. 48

1-11 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-11 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-11 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

-1-4-11 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند ………………………………………………………….. 50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال………………………………………………. 51

5-11 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

-1-5-11 ملاحظات كلی………………………………………………………………………….. 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل ………………………………………………………. 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی…………………………………………………………………………………………….. 55

1-12 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-12 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

-1-4-12 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ……………………………………………….. 56

5-12 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

6-12 ستونها و وصله ستونها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا………………………………………………………………………………………………………………… 57

1-13 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-13 تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

-1-4-13 محدودیت ها……………………………………………………………………………. 58

-2-4-13 برش تیر پیوند …………………………………………………………………………. 59

59…………………………………………… γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون……………………………………………………………….. 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ……………………………………………………… 61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند……………………………………………………………………. 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

-1-5-13 نیروهای طراحی………………………………………………………………………… 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر………………………………………………………………………….. 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون …………………………………………….. 64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………… 64

6-13 طراحی مهاربندها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

-1-6-13 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 64

-2-6-13 جزییات مهاربندها ……………………………………………………………………… 64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها ……………………………………………………………………… 65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال……………………………………………….. 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

1-14 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ………………………………………………………. 67

-1-2-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 68

-3-2-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 68

-4-2-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی………………………………………………….. 69

-1-3-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 69

-3-3-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 69

-4-3-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 69

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فولاد مصرفی;جوش;پیچ;بارها و تركیب بارها;ملاحظات كلی;تركیب بارهای شامل زلزله طرح;تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته

پاورپوینت بازرسی چشمی جوش رشته معماری 75 صفحه

فایل پاورپوینت با موضوع بازرسی جشمی جوش در 75 اسلاید قابل ویرایش

به صفحه دریافت پاورپوینت بازرسی چشمی جوش خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت بازرسی چشمی جوش را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فایل پاورپوینت با موضوع بازرسی جشمی جوش در 75 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 9.543 مگا بایت

فهرست مطالب:

تست های غیر مخرب

بازرسی چشمی

مختصری در مورد وظایف یك بازرس جوش

ویژگی های بازرس جوش

وظایف بازرس قبل از جوشكاری

وظایف بازرس در حین جوشكاری

وظایف بازرس بعد از جوشكاری

هدف

تعدادی از عیبها كه در جوش به وجود می اید

مزایا

محدودیت ها

ترک ها

Inclusions

و …

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت بازرسی چشمی جوش ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت بازرسی چشمی جوش – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت بازرسی چشمی جوش;دانلود پاورپوینت بازرسی چشمی جوش;بازرسی چشمی جوش;جوش;بازرسی جوش

پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن رشته پاورپوینت 35 صفحه

پاورپوینت 35 اسلایدی و قابل ویرایش بسیار اموزنده در ارتباط با جوش و محدوده پذیرش آن

به صفحه دریافت پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پاورپوینت 35 اسلایدی و قابل ویرایش بسیار اموزنده در ارتباط با جوش و محدوده پذیرش آن

دسته بندی: پاورپوینت

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 13.69 مگا بایت

فهرست:

معرفی انواع عیوب

ترك

ذوب ناقص در ریشه جوش

فلز جوش اضافی

سر ریز شدن فلز جوش

گرده نامتقارن

شروع ضعیف قوس

پاشش

عدم تقارن خطی

تخلخل خوشه ای

سوراخهای كرمی شكل

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن;دانلود پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش آن;عیوب جوش و محدوده پذیرش آن;جوش;محدوده پذیرش جوش;پاورپوینت عمرانی

جوش فلزات رنگی و جوش لیزری رشته مکانیک

اغلب خواص جوش به دلیل تفاوت بین تركیب و مراحل حرارتی با خواص فلز مادر فرق دارد این مسئله لزوماً یك نقطه ضعف نیست به عنوان مثال در جوشكاری لب به لب استحكام بهتر جوش معمولاً مفید است البته به شرطی كه از نرمی و شكل پذیری خوبی بهرهمند باشد

به صفحه دریافت جوش فلزات رنگی و جوش لیزری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جوش فلزات رنگی و جوش لیزری را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

اغلب خواص جوش به دلیل تفاوت بین تركیب و مراحل حرارتی با خواص فلز مادر فرق دارد این مسئله لزوماً یك نقطه ضعف نیست به عنوان مثال در جوشكاری لب به لب استحكام بهتر جوش معمولاً مفید است البته به شرطی كه از نرمی و شكل پذیری خوبی بهرهمند باشد

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 103
حجم فایل 30.864 مگا بایت

جوش فلزات رنگی و جوش لیزری

 

چكیده:

اغلب خواص جوش به دلیل تفاوت بین تركیب و مراحل حرارتی با خواص فلز مادر فرق دارد این مسئله لزوماً یك نقطه ضعف نیست به عنوان مثال در جوشكاری لب به لب استحكام بهتر جوش معمولاً مفید است البته به شرطی كه از نرمی و شكل پذیری خوبی بهرهمند باشد. پس با عنوان این مسئله به این نكته خواهیم رسید كه جوشكاری فلزات نرم مانند مس و AI و Ni و به طور كلی فلزات رنگی همانگونه كه نسبت به سایر فلزات آسان‏تر است احتیاج به دقت بالاتری دارند.

در این پژوهش به چند مسئله پرداخته شده است كه سر فصل مطالب به عنوان روش‏های جوشكاری فلزات رنگین همچنین جوشكاری با گاز محافظ و جوشكاری با ماشین لیزر می‏باشد و می‏توان با مطالعه هر فصل اطلاعات كاملی راجع به موضوع مورد نظر به دست آورد.

 

مقدمه:

همواره در ایران صنعت دستخوش تحولاتی بوده است. كه بعضی مثبت و برخی منفی بوده است. صنعت جوشكاری و جوش یا به عبارتی بهتر علم جوش نیز همواره دچار تغییر و تحول شده است و امروز از صورت سنتی خود به یك علم پیشرفته تبدیل شده است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می‏گیرد بیان گوشه‏ای از پیشرفت این علم می‏باشد كه در قالب جوشكاری فلزات رنگی و غیر فولادی و جوشكاری لیزری مورد بحث قرار می‏گیرد. جوش لیزری باعث شده كه امروز كیفیت جوشكاری به طور فزاینده‏ای بهبود یابد و امروز بیشترین كاربرد را در صنعت داشته باشد. با امید به اینكه این مقاله بتواند كمكی هر چند كوچك در این زمینه باشد .

فهرست مطالب:

 فصل اول

1-3 خواص حرارتی مس                                                                                1               

2-3 نكاتی در مورد جوشكاری مس                                                                  1

3-3 جوشكاری مس با الكترود دستی                                                                4

4-3 جوشكاری مس با شعله گاز                                                                      5

5-3 جوشكاری مس با فرآیند TIG                                                                   7

6-3 جوشكاری مس با فرآیند MIG                                                                 8

7-3 جوشكاری مقاومتی مس                                                                         11

8-3 تعریف                                                                                                 12

9-3 جوشكاری برنج                                                                                    14

10-3 جوشكاری آلومینیوم – برنز                                                                  20

11-3 جوشكاری سیلیسیم برنز                                                                      25

12-3 جوشكاری مس – نیكل                                                                         31

فصل دوم

4- جوشكاری با گاز محافظ                                                                          35

1-4 تعریف                                                                                                 36

2-4 تاریخچه                                                                                              37

3-4 روش‏های كاربرد                                                                                   38

4-4 مزایا و محدودیت‏ها                                                                               40

5-4 نحوء انتقال قطرات و تجهیزات از مفتول در فرآیند جوشكاریMIG               42

1-6-4 عیوب جوش MIG                                                                            50

2-6-4 تاثیر ولتاژ در نرخ تغذیه                                                                     55

3-6-4 تنظیم میزان حجم گاز                                                                         57

4-6-4 حالت‏های از نفوذ ناقص                                                                      60

7-4 پارامترهای جوشكاری سیلیسلم برنز                                                        67

8-4 پارامترهای جوشكاری مس – نیكل                                                           69

فصل سه

9-4 جوشكاری با ماشین لیزر                                                                       72

1-9-4 مواد قابل جوش با لیزر                                                                      76

2-9-4 فولاد                                                                                               77

3-9-4 فولاد ضد زنگ                                                                                  78

4-9-4 آلومینیوم                                                                                         79

5-9-4 مس                                                                                                 79

6-9-4 نیكل                                                                                                80

7-9-4 تیتان                                                                                               80

9-4 پارامترهای                                                                                           80

10-4 نمودارهای از جوشكاری لیزری                                                             82

11-4 جوشكاری اشعه لیزر دو لبه                                                                  88

12-4 آزمایشات                                                                                          98

13-4 نتایج و بحث‏ها                                                                                  100                               

14-4 چكیده مقاله جوش لیزر                                                                      106

منابع و مأخذ                                                                                             109

دوره آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش

این فایل شامل توضیح انواع و اقسام جوش و روشهای متعدد جوشکاری و روشهای بازرسی جوش میباشد

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 158
حجم فایل 17.587 مگا بایت

در این محصول پی دی اف با 158 صفحه توضیح کامل از انواع و اقسام جوش و روشهای جوشکاری داده شده است. و انواع متدهای بازرسی جوش آموزش داده شده است. 

تحقیق کامل در مورد جوشکاری

این محصول تحقیق کاملی در مورد جوشکاری می باشد

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 50
حجم فایل 168 کیلو بایت

 

این محصول در قالب ورد بوده و مناسب جهت پروژه و تحقیق برای درس های همچون روش تولید و کارگاه، مهندسی جوش، کارگاه های عمومی و جوشکاری و دیگر دروس مررتبط می باشد.

تحقیق مورد نظر تحقیق کاملی در مورد جوشکاری بوده که سر فصل هایی از آن در زیر آورده شده است تا شما از خرید خود مطمئن شوید.

همچنین این محصول در فرمت ورد ارائه شده و کاملا قابل ویرایش بوده و می توانید مباحثی را به آن اضافه یا کم کنید.

این تحقیق مناسب برای دانشجویان و افراد مرتبط با این رشته می باشد. که متوانید به عنوان گزارش، پروژه تحقیق و یا هر منظوری از ان استفاده نمایید.

فهرست مطالب

تاریخچه جوشکاری

گروههای مختلف جوشکاری

مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری

عوارض و سوانح ناشی از عوامل فیزیکی مربوط به جوشکاری

مسائل مهم جوشکاری

هدف جوشکاری و برشکاری

فرایندهای جوشکاری

جوشکاری با امواج مافوق صوت

جوش گاز

فرایند جوشکاری با لیزر

فرایند جوشکاری با اشعه الکترونی

کنترل کیفیت و بازرسی

جوشکاری انفجاری

جوشکاری زیر آب

جوش آرگون

آزمایش های مختلف جوش

ابزار مورد نیاز جوشکاری

انواع خورندگی های شیمیائی

اثر عناصر آلیاژ در ساختمان مولکولی

جوش قوس الکتریکی

الکترودها

ترکیب شیمیایی روپوش الکترودها

طریقه ایجاد قوس الکتریکی با دست

جوشکاری قائم یا Vertiealwelding:

جوش بالای سر Overhead weling:  

انواع روکش سخت

ماشین های جوشکاری

جوشکاری با جریان سه فاز :

بعضی راهکارهای مقابله با اعوجاج

منابع

 

اصول بازرسی چشمی جوش

اصول بازرسی چشمی جوش

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 5
حجم فایل 21 کیلو بایت

اصول بازرسی چشمی جوش

در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصولات،از آزمون چشمی به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی ،استفاده می شود.اگر آزمون چشمی بطور مناسب اعمال شود،ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد.

بعلاوه یافتن محل عیوب سطحی، بازرسی چشمی می تواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات مابعد ساخت بکار گرفته شود.

آزمون چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می باشد.نتیجتا هر برنامه کنترل کیفیت که شامل بازرسی چشمی می باشد،باید محتوی یک سری آزمایشات متوالی انجام شده در طول تمام مراحل کاری در ساخت باشد.بدین گونه بازرسی چشمی سطوح معیوب که در مراحل ساخت اتفاق می افتد،میسر میشود.

کشف و تعمیر این عیوب در زمان فوق،کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت.بطوری که نشان داده شده است بسیاری از عیوبی که بعدها با روشهای تست پیشرفته تری کشف می شوند،با برنامه بازرسی چشمی قبل،حین و بعد از جوشکاری به راحتی قابل کشف می باشند.سازندگان فایده یک سیستم کیفیتی که بازرسی چشمی منظمی داشته است را بخوبی درک کرده اند.

میزان تاثیر بازرسی چشمی هنگامی بهتر می شود که یک سیستمی که تمام مراحل پروسه جوشکاری(قبل،حین و بعد از جوشکاری) را بپوشاند،نهادینه شود.