جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره رشته صنایع نفت و گاز 119 صفحه

جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره

به صفحه دریافت جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 119

حجم فایل: 4.578 مگا بایت

جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره

فصل اول: كوره ها و انواع آن

مقدمه

دسته بندی كوره ها به لحاظ آرایش مشعل ها

كوره هایTop Fire

كوره های Side Fire

كوره های Bottom Fire

تقسیم بندی كوره ها بر اساس نوعDraft

كوره هایnatural draft

كوره ها با مكش طبیعی و هوای احتراق اجباری

كوره با مكش اجباری و هوای احتراق طبیعی

كوره با مكش با مكش اجباری و هوای احتراق اجباریbalance Draft

دسته بندی كوره ها بر مبنای هدف عملیاتی آن

كوره های تولید مدیای حرارتی

كوره های Lean Oil

كوره های حرارتی روغن

كوره های آروماتیك

كورهMTBE

كوره استریپر

كوره های بخارسازی

كوره بخار سازی سیكل تركیبی

بویلر

كوره های خشك كن

كوره های فرایندی

كوره های كراكر

كوره های كاتالیستی

خودآزمایی

فصل دوم: كوره و متعلقات آن

ساختمان كوره

بدنه كوره

مسیر تزریق هوا

مسیر مكش دود

نگهدارنده های تیوب

مشعلها

دریجه های بازرسی تیوب كوره

تیوبهای كوره

نازلهای تزریق خوراك

دریچه های ضد انفجار

مبدلهای مسیر دود

دیرگدازها و عایق های كوره

فن دمنده هوا

فن مكنده دود

تجهیزات كوره ها

سیستم تزریق سوخت

سیستم تزریق خوراك

سیستم تزریق هوا

سیستم تنظیم فشار باكس كوره

سیستم خروج دود

سیستم بخار سازی

سیستمpolishing

سیستمDearator

سیستم تزریق آبBFW

سیستمteam DrumS و متعلقات آن

سیستممواد شیمیاییDosing

سیستم های بازیابی حرارت

كنترل فشار كوره

سیستم كنترل كوره

سیستم كنترل فشار باكس كوره

سیستم كنترل سیستم بخار سازی

سیستم كنتزل دمای كوره و تزریق سوخت

سیستم های ایمنی كوره

سیستم اینتر لاك واحد

خودآزمایی

فصل سوم: عملیات نرمال كوره

عملیات نرمال كوره

تنظیم سیستم شعله های كوره

تنظیم دمای خروجی كویل

تنظیم دماهای دیوار تیوب

تنظیم فشار ترین های مختلف

تنظیم بخار تزریقی به كویلها

عوامل موثر در عملكرد كوره

میزان هوای تزریقی و دود خروجی

میزان اتلاف حرارتی از بدنه كوره

درصد هوای اضافی

دمای خوراك تزریقی به كوره

دمای هوای احتراق

وضعیت شعله مشعلها

دمای دود خروجی

روتین چكها

كك و اثرات ان بر عملكرد كوره

عملیات دی كك نمودن كوره

دستور العمل عملیات دی كك نمودن كوره

مراحل انجام عملیات دی كك كوره

خودآزمایی

فصل چهارم: راه اندازی و توقف كوره

راه اندازی نرمال كوره

بهره برداری و كنترل كوره ها ح شركت ره آوران فنون پتروشیمی

متوقف نمودن كوره ها

عوامل توقف اضطراری كوره

خشك كردن كوره

عملیاتBoil Out

عملیات Dry Out

خودآزمایی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
جزوه کامل بهره برداری و کنترل کوره ;فصل اول كوره ها و انواع آن ;دسته بندی كوره ها به لحاظ آرایش مشعل ها ;كوره های Top Fire;كوره های Side Fire;كوره های Bottom Fire;تقسیم بندی كوره ها بر اساس نوع Draft;كوره های natural draft;كوره ها با مكش طبیعی و هوای احتراق اجباری ;كوره با مكش اجباری و هوای احتراق طبیعی