برچسب گذاری توسط: بررسی مدارس پیش از ایلخانی در جهان ایرانی

تحقیق مدرسه رشته عمران 82 صفحه

تاریخ نخستین گونه مدرسه را به طور خلاصه می‌توان مؤسسه‌ای برای آموزش عالی تعریف كرد كه در آن علوم سنتی اسلامی حدیث، تفسیر، فقه و جز آن – آموزش داده می‌شود این نوع مؤسسات آموزشی به طور مرسوم مسكونی هستند مدرسه، بر خلاف انواع عمده بناهای اسلامی، حاصل دست و پنجه نرم كردن فرهنگ نوپای اسلامی با تمدن‌های همجوار در آن قرن قرن اول هجری نیست آنگونه كه سنت‌