برچسب گذاری توسط: بررسی عناصر نادر خاكی

بررسی عناصر نادر خاكی رشته زمین شناسی 16 صفحه

عناصر فلزی شناخته شده با عنوان عناصر نادر خاكی با كلمه اختصاری REE نشان داده می شوند اصلاح مورد استفاده معمولاً برای نسبت 2 به 3 با اكسیژن RE2O3 به كار برده می شود، كه به طور شگفت انگیزی خواص شیمیایی و فیزیكی مشابهی داشته و در عین حال به سختی قابل جدایش از یكدیگر می باشند عناصر نادر خاكی همواره به صورت تجمعی و تركیبی با یكدیگر در طبیعت یافت می‌شون