برچسب گذاری توسط: بررسی آلودگی های زیست محیطی

تحقیق مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران رشته برنامه ریزی شهری 127 صفحه

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تكنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار كرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد