برج های خنک کننده cooling tower رشته صنایع نفت و گاز 50 صفحه

انجام واکنش فقط هنگامی امکان پذیر است که مولکولها با هم برخورد موثر نمایند و ایجاد برخورد بین مولکولها نیازمند انرژی است حداقل انرژی لازم برای اینکه واکنشگرها در شرایط واکنش قرار بگیرند یا به عبارتی حداقل انرژی لازم برای شروع واکنش انرژی اکتیواسیون نامیده شود این میزان انرژی برای واکنشهای مختلف متفاوت است علاوه بر انرژی پارامترهایی چون نظریه

به صفحه دریافت برج های خنک کننده cooling tower خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات برج های خنک کننده cooling tower را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

انجام واکنش فقط هنگامی امکان پذیر است که مولکولها با هم برخورد موثر نمایند و ایجاد برخورد بین مولکولها نیازمند انرژی است حداقل انرژی لازم برای اینکه واکنشگرها در شرایط واکنش قرار بگیرند یا به عبارتی حداقل انرژی لازم برای شروع واکنش انرژی اکتیواسیون نامیده شود این میزان انرژی برای واکنشهای مختلف متفاوت است علاوه بر انرژی پارامترهایی چون نظریه

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 2.607 مگا بایت

ماهیت یک ماده شیمیایی بستگی به نوع ،تعداد وآرایش اتمهای تشکیل دهندهآن ماده دارد ودر صورت وقوع واکنش شیمیایی مواد به مواد جدیدی تبدیل می شوند اغلب برای شروع واکنش شیمیایی ابتد مواد اولیه با هم در تماس قرار می گیرند پس با شکسته شدن پیوندهای موجود بین این مواد و تشکیل پیوند های جدید محصولات تولید می شوند.

اگر از تبدیل ماده Aمحصول Bتولید شود و امکان تبدیل ماده B به Aنباشد این واکنش رابرگشت ناپذیر گویند. حال واکنشی را در نظر بگیرید که مادهAبهBتبدیل می شود و طبق اصل لو شا تلیه با افزایش غلظت B علاوه بر تبدیل ماده Aبه Bامکان تبدیل ماده BبهAنیز وجود دارد این واکنش را تعادلی گویند زیرا بعد از مدتی سرعت تبدیل A به B با سرعت تبدیل Bبه Aبرابر و شرایط تعادلی در سیستم برقرار شود .

به طور کلی واکنش ها را می توان به هفت دسته احتراق سنتز تجزیه جانشینی یگانه جانشینی متقابل اسید _ باز و پلیمری طبقه بندی کرد.

احتراق

احتراق(COMBUSTION) این واکنش ترکیب اکسیژن با مواد کربن دار است. محصولات اصلی این واکنش آب دی اکسید کربن می باشد. در طول این واکنش مقدار زیادی گرما آزاد می شود واکنشهایی که در کوره های صنعتی برای ایجاد حرارت صورت می گیرد نیز از این نوع است.

سنتز

سنتز (SYNTHESIS)سنتز به واکنشی اطلاق می شود که طی آن دو یا چند ماده باهم ترکیب شده و یک ماده جدید را ایجاد می کنند.

تجزیه

تجزیه(DECOMPOSITION) این واکنش عکس سنتز است که در آن یک مو لکول پیچیده به دو یا چند مولکول ساده تر تجزیه می شوند.

جانشینی یگانه

در این واکنش یک جز از یک ماده با یک جز از یک دیگر مبادله می شوند .از این نوع واکنش می توان به واکنش منیزیم با آب اشاره کرد.

جانشینی متقابل

این واکنش و قتی اتفاق می افتد که دو جز از دو ماده مختلف جای خود را با هم عوض کنندو دو ماده با خواص جدید ایجاد شود.

اسید و باز

این واکنش یکی از انواع واکنش های جانشینی متقابل است که بین یک اسید وباز اتفاق می افتد که به تولید آب و نمک می انجامد.

واکنش شیمیایی عبارت است از تشکیل پیوند بین اتمها شکسته شدن پیوند مولکولها و تشکیل پیوندهای جدید بین اتمها برای ایجاد محصولاتی با خواص جدید و متفاوت با خواص ماده اولیه. دریک واکنش شیمیایی ماده AباBوارد واکنش شده و بعضی از پیوندهای بین مولکولی هر دو ماده باز می شوند. مواد آزاد شده این پیوندها تمایل به تشکیل پیوندهای جدید ودر نتیجه مواد جدید و متفاوت با مواد AوB ایجاد می شوند.

A+B C+D

ماده AوBواکنشگر DوC محصول واکنش هستند.

یک از عوامل مهم در انجام واکنش تعداد برخورد ها بین مواد واکنش گر است. هر چه برخورد

بیشتر باشد احتمال انجام واکنش و تبدیل مواد واکنشگر به محصولات بیشتر می شود.

انجام واکنش فقط هنگامی امکان پذیر است که مولکولها با هم برخورد موثر نمایند و ایجاد برخورد بین مولکولها نیازمند انرژی است. حداقل انرژی لازم برای اینکه واکنشگرها در شرایط واکنش قرار بگیرند یا به عبارتی حداقل انرژی لازم برای شروع واکنش انرژی اکتیواسیون نامیده شود . این میزان انرژی برای واکنشهای مختلف متفاوت است. علاوه بر انرژی پارامترهایی چون نظریه بر خورد بین مولکول ها نیز در انجام واکنش موثر است. به همین دلیل برخورد هایی که منجربه انجام واکنش می گردد برخوردهای موثر نامیده می شوند.

پس از انجام برخوردهای موثر ورسیدن واکنشگرها به انرژی اکتیواسیون خود مقداری از مواد اولیه به محصول تبدیل می شود . برای بررسی میزان تبدیل مواد اولیه به محصول از درصد تبدیل استفاده می شود. درصد تبدیل عبا رت است از میزان محصولات تولید شده به میزان محصولات اولیه هر چه تعداد بر خورد های موثر بیشتر باشد درصد تبدیل پایین تر است. تعداد برخوردهای بیشتر به میزان مواد اولیه ورودی وابسته است .

برای تعیین میزان مواد در ظرف واکنش از پارامتری به نام غلظت استفاده می شود .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” برج های خنک کننده cooling tower ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – برج های خنک کننده cooling tower – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
برج های خنک کننده;cooling tower;SYNTHESIS;سنتز;انرژی اکتیواسیون

برج های خنک کننده رشته زمین شناسی 24 صفحه

برج های خنک کننده در اصل دستگاههایی هستند که جهت بازیافت آب استفاده می شوند برجهای خنک کننده به لحاظ نوع تماس آب و هوا به دو گروه برجهای تر(مدار باز)و برجهای خشک (مدار بسته)تقسیم میشوند

به صفحه دریافت برج های خنک کننده خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات برج های خنک کننده را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

برج های خنک کننده در اصل دستگاههایی هستند که جهت بازیافت آب استفاده می شوند برجهای خنک کننده به لحاظ نوع تماس آب و هوا به دو گروه برجهای تر(مدار باز)و برجهای خشک (مدار بسته)تقسیم میشوند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 1.467 مگا بایت

1- تعریف

برج های خنک کننده در اصل دستگاههایی هستند که جهت بازیافت آب استفاده می شوند.

2-دسته بندی:

برجهای خنک کننده به لحاظ نوع تماس آب و هوا به دو گروه برجهای تر(مدار باز)و برجهای خشک (مدار بسته)تقسیم میشوند .

برجها از نوع حرکت هوا به دو نوع مکش طبیعی (Natural darft ) و مکش اجباری (Mechainical darft )دسته بندی می شوند .

تقریباً بیش از 90 % برجهای خنک کننده از نوع برجهای تر (wet cooling tower ) می باشند که خود به گروههای ذیل تقسیم میگردند.

جریان متقابل (counter flow )

جریان متقاطع (cross flow )

در سالهای اخیر، بر خلاف گذشته برجهای خنک کننده از نوع جریان متقابل بعلت حجم کمتر و راندمان بهتر مقبولیت بیشتری پیدا کرده اند.

3- عملکرد کلی برج خنک کننده :

اثر خنک کنندگی انتقال حرارت محسوس (sensible heat transfer ) آب و هوا در برجهای خنک کننده بسیار ناچیز است و تقریباً اثر خنک کنندگی تماماً از تبخیر قسمتی از آب اسپری شده در برج بدست می آید که حرارت لازم برای تبخیر را از آبهای باقیمانده در برج تأمین میکند و در نتیجه درجه حرارت آب باقیمانده تنزل می یابد . بخار حاصل از تبخیر آب نیز توسط پروانه از برج خارج میشود .

عواملی که در ظرفیت برج تاثیر گذار هستند :

1-3- با کاهش دمای مرطوب محیط (Environment web bulb temperature ) با کاهش دمای رطوبت محیط قدرت خنک کنندگی برج خنک کننده افزایش می یابد

2-3- افزایش سطح تماس باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.

3-3- افزایش زمان تماس آب و هوا باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.

4-3-سرعت پایین هوای عبوری از سطوح خنک کننده با ثابت نگهداشتن دبی آن باعث افزایش راندمان برج خواهد شد.

4- اصطلاحات

اصطلاحات مورد نیازدر برج خنک کننده به شرح ذیل می باشند:

1-4- دامنه خنک کنندگی (Range ) : کاهش درجه حرارت آب در عبور از برج (اختلاف بین دمای ورودی و خروجی آب ) را دامنه خنک کنندگی مینامند.

ظرفیت یک برج خنک کننده را میتوان با اندازه گیری دبی آب برج و دامنه خنک کنندگی از معادله زیر بدست آورد .

( °K )دامنه خنک کنندگی ×(Kj/kg°k )19/4 ×(L/s )دبی آب =(kw ) بار برج

2-4- تقرب (Approach ): اختلاف بین دمای آب خروجی از برج و دمای مرطوب هوای ورودی به برج را تقرب (Approach ) می نامند . از نظر تئوریک پایین ترین دمای قابل حصول برای آب در برج ، دمای مرطوب هوای ورودی است ، که در این حالت راندمان برج 100% می شود . با توجه به اینکه عملاً راندمان 100% امکان پذیر نمی باشد و برای رسیدن به دمای مرطوب محیط می بایست از برج خنک کن خیلی بزرگتر استفاده نمود و اینکار توجیه اقتصادی ندارد ، معمولاً دمای خروجی از برج 4 الی 5 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای هوای ورودی به برج در نظر گرفته می شود .

3-4 دبی (water flow rate ) : میزان آب در گردش در واحد زمان را دبی می نامند .

5- اصول عملکرد برجهای فایبر گلاس تهویه آذر نسیم :

سیستم اتوماتیک چرخش آب پخش کن (Rotating sprinkler )آب داغ را بصورت یکنواخت بر روی تمام سطوح خنک کننده پخش میکند . هوای خشک بطور همزمان در جهت مخالفت ریزش آب بطرف بالا مکش و باعث تبخیر قسمتی ار آب داغ و خنک شدن باقیمانده آب میشود .آب خنک شده در تشت (Basin )جمع شده و از طریق چاهک (Sump ) به منبع حرارت چرخش مجدد پمپ می شود .

1-5-طراحی انتقال حرارت

برجهای خنک کننده فایبرگلاس تهویه آذر نسیم بر اساس جریان متقابل (Counter flow )طراحی و بهترین کارایی را دارند.هوا از داخل سطوح خنک کننده (Fill )در تضاد با آب داغ عبور میکند . هوای خشک و سرد در پایین سطوح خنک کننده در تماس با آب سرد در می آید که باعث حداکثر تبخیر و انتقال حرارت در سطوح خنک کننده میشود . شیارهای سطوح خنک کننده طوری اختیار شده اند که امکان گرفتگی آنها وجود ندارد و بیشترین سطح را برای واحد حجم در اختیار ما قرار میدهند .آب بصورت لایه نازکی در سطوح خنک کننده حرکت می کند و حداکثر سطح را برای خنک شدن با هوای عبوری ایجاد میکند . شیارها دارای زاویه میباشند و سطوح بصورت معکوس روی هم چسبانده می شوند .

2-5- توزیع آب و هوا

آب پخش کن چرخشی (Rotating water sprinkler ) آب داغ را بصورت ذرات اسپری شده در آورده و بطور یکنواخت بر تمام سطوح خنک کننده پخش می کند که این یکنواختی پخش آب برای برجهایی که با نازل کار میکنند امکان پذیر نمیباشد . ضمناً این برجها بعلت داشتن حرکت چرخشی آب پخش کن نیازی به المیناتورهای معمولی ندارد وباید در نظر داشت که در برجهای مکعبی ، الیمانتور باعث افت فشار میشود .

برجهای خنک کننده مدور آذر نسیم با دهانه مکش پروانه بشکل مخروطی هوا را بصورت یکدست از تمام سطوح خنک کننده مکش و حداقل افت فشار را دارد . بخصوص که افت فشار المیناتور که در برجهای دیگر وجود دارد نیز در این برجها حذف میگردد .

6- قدرت الکتروموتور فن برجها به سه عامل بستگی دارد:

الف- مقدار دبی هوا

ب- افت فشار

ج- راندمان پره های فن

برای دبی هوا یکسان ، برجهای تهویه آذر نسیم دارای افت فشار کمتر و راندمان بهتر پره های فن می باشد که این امر باعث شده تا قدرت الکتروموتور به حداقل رسیده و هزینه های بهره برداری را کاهش دهد . دهانه گشاد هوا با سرعت کم هوا ، افت فشار کمتر را سبب می شود .

برجها از نوع مکش اجباری می باشند و پروانه در وضعیت ایده آل قرار میگیرد و هوا را با سرعت زیاد به بیرون پرتاب می کند و امکان برگشت هوای مرطوب خروجی به مکش برج منتفی است .

7-هد پمپ

سیستم چرخشی آب در برجهای فایبر گلاس تهویه آذر نسیم ، قسمت قابل توجه در طراحی آن می باشد . سوراخهایی با قطر بزرگ در لوله ها ، جریان آهسته آب با افت فشار ناچیز باعث می شوند و همچنین ریسک گرفتگی سوراخها وجود ندارد. افت فشار شامل هد استاتیکی اسپری یا ارتفاع لوله از سطح آب داخل تشت به اضافه افت فشار در سیستم دورانی آب می باشد .

8- عمر دستگاه

موقعی که از برج خنک کن فایبر گلاس (FRP )صحبت می شود ، نباید آنرا با ورق های فایبر گلاس موجدار که برای مسقف کردن پارکینگ و امثال آن استفاده می شود اشتباه گرفت . ورقهای فایبرگلاس که برای مسقف کردن استفاده می شوند از درجه پایین رزین بدون استفاده از پوشش ضد اشعه ماوراءبنفش ساخته می شوند و ظرف مدت کوتاه چند ساله الیاف بصورت تار موهایی از ورق بیرون زده و ترکهای زیادی در سطح کار دیده می شود. قطعات فایبرگلاس در برجهای تهویه آذر نسیم با ژلکت Neopentyl Glycol پوشش داده می شوند که علاوه بر اینکه رنگ دانه های آن ، رنگ بدنه ذاتی برج را بدست می دهد کاملاً در مقابل اشعه ماوراء بنفش مقاوم می باشد . بدین دلیل برجها نیازی به رنگ بدنه ندارند.

به هر حال در صورتیکه خریداران ما بخواهند رنگ را تغییر دهند این عمل با نقاشی کردن برج امکان پذیر است .

در مقایسه با برجهای چوبی که خیلی زود می پوسند و برجهای فلزی که زنگ میزنند و هزینه تعمیرات را بالا می برند ، برجهای فایبر گلاس مزیت فوق العاده ای در صرفه جویی تعمیرات دارند که زمینه یک سرمایه گذاری هوشمندانه را ایجاب می کند .

9- الکتروموتور کوچکتر

توان مصرفی پایین الکتروموتور در برجهای خنک کننده تهویه آذر نسیم هزینه مصرف انرژی سالیانه را کاهش چشمگیری می دهد

10-مزایای برجهای خنک کننده فایبر گلاس مخروطی شرکت تهویه آذر نسیم:

1-10 – لایه های قوی و ضد آب فایبر گلاس با رزین ایزو فتالیک (ISO ( باعث کاهش ارتعاشات و افزایش عمر برج می شود .

2-10- ژلکت ضد اشعه ماوراء بنفش (NPG )glycol Neopentyl باعث ماندگاری رنگ ، نمای زیبا و عمر طولانی دستگاه می شود .

3-10- چاهک (sump ) فایبر گلاس کاملاً ضد خوردگی

4-10- صفحه پروانه ، آب پخش کن از جنس آلومینیوم دایکاست و پروانه از جنس پلی آمید ، فایبر گلاس یا آلومینیوم دایکاست با بالانس استاتیکی و دینامیکی حرکت آرام سیستم محرکه برج را امکان پذیر ساخته و عمر طولانی یاتاقانها و الکتروموتور را فراهم می سازد .

5-10- سطوح خنک کننده PVC از مواد دست اول و بدون استفاده از مواد آسیابی و بازیافت ساخته می شوند و دارای گرید دارویی می باشند .(Anti bacterial)

6-10 – الکتروموتورهای مورد استفاده با کلاس حفاظتی IP55 و عایق حرارتی کلاس F می باشند.

7-10- گارانتی 5 ساله قطعات در برابر عیوب ناشی از ساخت (به استثنای اقلام مصرفی نظیر تسمه )و حتی گارانتی الکتروموتور شما را از یک خرید درست مطمئن می کند .

11- قطعات برج های خنک کننده فایبر گلاس تهویه آذر نسیم

1-11- بدنه (casing )

قطعات بدنه توسط پیچ و مهره ضد زنگ بهم متصل و بدنه یکپارچه برج را تشکیل می دهند . بدنه ، سطوح خنک کننده PVC را محصور کرده و جریان هوای مکشی را بر روی سطوح خنک کننده امکان پذیر می باشد . شکل خاص مخروطی بدنه باعث کاهش اصطکاک جریان هوا و به الگوی جریان هوا کمک می کند .

بدنه برج طوری طراحی شده که تحمل باد با سرعت m/sec 21 و ارتعاشات ناشی از موتور و سیستم های محرکه برج را دارد .

بدنه برج بعلت ساخته شدن از رزین ایزوفتالیک (ISO ) مقاومت بالایی در مقابل ضربه دارد و براحتی در محل بهره برداری آسیب نمی بیند ژلکت نوپنتیل گلیکل (NPG ) باعث اطمینان از ماندگاری نما و رنگ طولانی برج در مقابل اشعه مستقیم نور خورشید می شود .

بدنه جهت حمل راحت بصورت قابل حمل ساخته می شوند و در سایت مونتاژ خواهند شد .

تشت (Basin )

تشت جمع آوری آب پس از ریختن از پکینگها و هدایت آن بطرف چاهک (sump ) استفاده میشود ، علاوه براین تشت بعنوان منبع آب نیز عمل می کند . تشت نیز از جنس فایبر گلاس با مشخصات ساختاری بدنه میباشد.

3-11- چاهک

چاهک در برجهای بزرگ در زیر و وسط تشت قرار گرفته و در مدلهای کوچکتر در زیر و در حاشیه تشت قرار دارد و تمام اتصالات ورود و خروج ،تخلیه ،پرکن (فلو تر) و سرریز روی آن قرار دارد. چاهک در پایین ترین سطح قرار گرفته و همیشه پر از آب می باشد و خطر هوا گرفتگی پمپ هرگز وجود ندارد . چاهک کاملاً با مواد فایبر گلاس ساخته می شود و خطر هر گونه پوسیدگی و نشتی از بین می رود .

تخلیه در پایین ترین سطح قرار دارد که بتوان به سادگی آشغال های جمع شده را از برج تخلیه نمود و یا آب برج را خالی کرد .

4-11- استراکچر برج (Tower Structure )

استراکچر برج که بدنه ، تشت و موتور و غیره را ساپورت می کند از جنس فولاد (MS ) می باشد که گالوانیزه گرم (HOT DIP ) شده و مقاوم در مقابل خوردگی است .

5-11- سطوح خنک کننده (Fill )

سطوح خنک کننده طوری طراحی شده اند که بیشترین سطح تماس آب و هوا حاصل و بهترین امکان انتقال حرارت و جرم صورت پذیرد و بیشترین سطح را برای واحد حجم در اختیار ما قرار می دهد . توزیع یکنواخت هوا در سطح مقطع این مهم امکان پذیر است . سطوح خنک کننده از ورقهای PVC دست اول با گرید داروئی و از نوع شفاف با ضخامت مناسب و پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش و ضد باکتری ساخته می شوند .

6-11- فن / پره های فن ( Fan / fan blades )

فن های چند پره آکسیال ، قابل تنظیم ، ضد خوردگی و سبک ، برای جابجایی حجم زیادی از هوا با حداقل مصرف انرژی و حداقل صدا طراحی شده اند که از مشخصه های بارز برجهای تهویه آذر نسیم می باشند . فن ها بالانس استاتیکی و دینامیکی شده و باعث حرکت آرام و عمر بیشتر یاتاقانها میگردند . فن های فایبرگلاس ایرفویل بنا به درخواست خریدار قابل ارائه می باشد ، که این فن ها صدای فوق العاده کم و مقاومت خیلی خوب در مقابل خوردگی دارند .

7-11- الکتروموتور فن ( Fan drive motor )

الکتروموتور بر روی برجهای خنک کننده تهویه آذر نسیم همگی دارای کلاس حفاظتی 55 IP و عایق حرارتی کلاس F می باشند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” برج های خنک کننده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – برج های خنک کننده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
برج های خنک کننده ;الکتروموتور فن;فن پره های فن;استراکچر برج Tower Structure;چاهک;تشت Basin ;برجهای چوبی;طراحی انتقال حرارت;عملکرد کلی برج خنک کننده;عوامل تاثیر گذار در ظرفیت برج

برج های خنک کننده

یک پاورپوینت 50 صفحه ای بسیار عالی برای ارائه در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی شامل شکل و حل مسأله و ملزومات طراحی

با تقدیم احترام، به صفحه دریافت برج های خنک کننده خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات برج های خنک کننده را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

یک پاورپوینت 50 صفحه ای بسیار عالی برای ارائه در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی شامل شکل و حل مسأله و ملزومات طراحی

دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 50
حجم فایل 5.298 مگا بایت

یک پاورپوینت 50 صفحه ای بسیار عالی برای ارائه در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی شامل شکل و حل مسأله و ملزومات طراحی