برچسب گذاری توسط: برج آجری

باغ عباس اباد بهشهر رشته عمران 9 صفحه

باغ عباس آباد بهشهر به این دلیل كه یك مجموعه سلطنتی به جای مانده از دوران صفوی است و از این لحاظ با بدیل‌های خود در اصفهان، قزوین و كاشان قابل مقایسه است، بسیار شایسته توجه است این باغ با ارزش، دست‌كم از یك نظر دیگر اهمیت زیادی می‌یابد و آن توجه به این نكته است كه باغ ایرانی كه الگوی نقطه‌ای بهشتی در برهوتی كویری و سوزان را دستمایه خود قرار داده،