برچسب گذاری توسط: برجهای چوبی

برج های خنک کننده رشته زمین شناسی 24 صفحه

برج های خنک کننده در اصل دستگاههایی هستند که جهت بازیافت آب استفاده می شوند برجهای خنک کننده به لحاظ نوع تماس آب و هوا به دو گروه برجهای تر(مدار باز)و برجهای خشک (مدار بسته)تقسیم میشوند