برچسب گذاری توسط: برای انجام خاکبرداری های اولیه و تسطیح اولیه سطح خاک

گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز رشته گزارش کارآموزی و کارورزی 19 صفحه

برای شروع کار ابتدا عملیات نقشه برداری برای بدست آوردن سطح اولیه کار پروژه توسط دوربین های نقشه برداری نیوو و تئودولیت انجام شد و پس از بدست آوردن سطح مناسب عملیات خاکبرداری توسط لودر انجام شد و خاکهای مازاد برداشته شد و به محل گود انتقال یافت و سپس در محل های لازم خاک جدی مرغوب ریخته شد به دلیل وجود آسفالت در قسمت های مختلف زمین ، خاک برداشت شده