برچسب گذاری توسط: برآورد

دانلود تحقیق برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری رشته حسابداری 88 صفحه

حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است