برچسب گذاری توسط: برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim رشته اقتصاد 38 صفحه

یكی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر كشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی تجاری شركای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و تركیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است به گونه‌ای كه حداكثر پتانسیل‌های تجاری دو كشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌كالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد