برچسب گذاری توسط: برآورد هزینه تسهیلات عقود اسلامی

برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاكید بر عقد قرض الحسنه رشته حسابداری 22 صفحه

یكی از ابزارهایی كه در قانون بانكداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشدگر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی كه برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند كاهشی داشته است، معذلك همه بانك‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آن