دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر) رشته کشاورزی و زراعت 21 صفحه

یكی از مشكلات كشاورزان در فرایند كشت گندم، عدم یكنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشدبا استقرار گیاهچه های گندم در تراكم مناسب در واحد سطح ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل كود و سم، گندم به حداكثر ظرفیت تولیدی خودنیز می رسد

به صفحه دریافت دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر) را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

یكی از مشكلات كشاورزان در فرایند كشت گندم، عدم یكنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشدبا استقرار گیاهچه های گندم در تراكم مناسب در واحد سطح ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل كود و سم، گندم به حداكثر ظرفیت تولیدی خودنیز می رسد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 113 کیلو بایت

یكی از مشكلات كشاورزان در فرایند كشت گندم، عدم یكنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد.با استقرار گیاهچه های گندم در تراكم مناسب در واحد سطح ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل كود و سم، گندم به حداكثر ظرفیت تولیدی خودنیز می رسد.عدم آگاهی كشاورزان از تاثیر عوامل مختلف در رسیدن به سبز یكنواخت موجب تكرار این مشكل در هر سال می شود.

عوامل ذیل در استقرار و تراكم مناسب گیاهچه های گندم دخالت دارند.

1- میزان مصرف بذر

عوامل محیطی و ویژگیهای رقم بر میزان مصرف بذر تاثیر می گذارند. ویژگی های رقم گندم مانند وزن هزار دانه ، ارتفاع بوته ، خوابیدگی ( ورس ) ،قدرت پنجه زنی ، درصد جوانه زنی و سرعت رویش بذور از عوامل تعیین كننده میزان مصرف بذر در هر هكتار هستند.

دانه های سبك در هر واحد وزن، تعداد دانه بیشتری نسبت به دانه های سنگین دارند و هر چه وزن هزار دانه گندم كمتر باشد از نظر وزنی میزان مصرف بذر كاهش می یابد.

افزایش ارتفاع بوته و حساسیت به خوابیدگی موجب كاهش مصرف بذر در هر هكتار می شود. هر چه درصد جوانه زنی بذر و قدرت پنجه زنی آن بیشتر باشد می توان میزان بذر كمتری مصرف نمود.

عوامل محیطی مانند رطوبت، حاصلخیزی خاك و علف های هرز در تعیین میزان مصرف بذر موثر هستند. در خاك های مناطق دیم و كم باران وبا حاصلخیزی ضعیف، برای كاهش رقابت بین بوته های گندم در جذب آب و غذا، بذر را به مقدار كمتر مصرف می كنند.

میزان مصرف بذر ممكن است در شرایط دیر كاشت و تراكم زیاد علف هرز افزایش یابد.

2-عمق كاشت

( دمای مطلوب و رطوبت كافی ) لازمه جوانه زنی بذور و سبز شدن گیاهچه های گندم می باشند . در كشت های سطحی و كم عمق جوانه زنی بذور گندم دچار نوسان های شدید رطوبت و دما می شوند.

ویژگی های بذر و عوامل محیطی نیز در تعیین عمق كاشت بذر گندم تاثیر می گذارند. ویژگی های بذر گندم مانند اندازه بذر ،مقدار پروتئین بذر ، طول كلئوپتیل و سرعت سبز شدن بذر در تعیین عمق كشت مطلوب موثرند. در ارقام پاكوتاه و نیمه پا كوتاه طول كلئوپتیل نسبت به ارقام پابلند كمتر می باشد. هر چه طول كلئوپتیل رقم گندم كوتاهتر باشد، عمق كاشت بذر گندم كمتر می گردد. در كشت عمیق تر، بذر های درشت و بزرگ سریع تر از بذر های كوچك سبز می شوند. افزایش مقدار پروتئین بذر موجب رشد سریع تراندام گیاهچه بذر پس از جوانه زنی می گردد. بذررا در خاك های سبك نسبت به خاك های سنگین عمیق تر می كارند. در مناطق دیم كاری و كم باران بذر را نسبت به مناطق پر باران وآبی در عمق بیشتر قرار می دهند.

3- تاریخ كاشت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بذر گندم در صورت تماس كامل با خاك;یكنواختی در سبز شدن بوته های گندم ;آفات حشرات خاك زی ;بیماریهای گندم ;ویژگی های گیاه گندم