برچسب گذاری توسط: بدنه كوره

خوردگی در دیگ بخار رشته عمران 10 صفحه

یکی از مشكلات اساسی كه می تواند باعث بروز مشكل برای كوره ها باشد، خوردگی در نقاط و وسایل مختلف آن است كه ضمن هدر رفتن مقدار زیادی انرژی، آسیب های مكانیكی متعددی به كوره وارد میكند از آنجا كه هر كوره از بخش های متعددی همچون بدنه، اطاقك احتراق (Fire Chamber)، دودكش، مشعل و سایر تجهیزات جانبی تشكیل شده، لذا علل خوردگی و راه حل های پیشنهادی در هر یك ا