ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 رشته صنایع نفت و گاز 120 صفحه

ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 شامل مباحث زیر می باشد

به صفحه دریافت ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 شامل مباحث زیر می باشد

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 7.986 مگا بایت

فهرست مندرجات

صفحه

آشنایی با استانداردها

بخش كلیات

دامنه كاربرد این استاندارد

تعریف اصطلاحات

كلیات

تعاریف

تجهیزات

مواد

لوله و اتصالات pipe and fittings

فلز پركننده FILLER METAL

گازهای محافظ shielding Gases

بخش خصوصیات دستورالعمل های جوشكاری

خصوصیات دستورالعمل

ثبت گزارشات

مشخصات دستورالعمل

متغیرهای اساسی

جوشكاری اتصالات آزمایش

آزمایش اتصالات جوشكاری شده جوش های لب به لب

تهیه نمونه های آزمایشی

مقاومت كششی

آزمایش شكست شكافی فاق

آزمایش خمش سطحی و ریش های

آزمایش خمش جانبی

جوشكاری اتصالات آزمایشی جوش های نواری گوشه ای

آزمایش اتصالات جوشكاری شده جوش های نواری گوشه ای

تهیه نمونه های آزمایشی

روش

مقررات

بخش خصوصیات جوشكار

صلاحیت خاص

حوزه عمل صلاحیت خاص

صلاحیت عمومی

حوزه عمل صلاحیت عمومی

آزمایش چشمی

تعیین صلاحیت جوشكار به كمك آزمایش های تخریبی DESTRUCTIVE TEST

نمونه برداری از جوش های آزمایشی جوش های لب به لب

دستورالعمل آزمایش های كششی، شكست شكافی، خمش جوش ها جوش های لب به لب

مقررات آزمایش كشش جوش های لب به لب

مقررات آزمایش شكست شكافی جوش های لب به لب

مقررات آزمایش خمش جوش های لب به لب

نمونه برداری از جوش های آزمایشی جوش های نواری گوشه ای

روش آزمایش و مقررات جوش های نواری گوشه ای

تعیین صلاحیت جوشكاری به كمك پرتونگاری فقط جوش های لب به لب

بازرسی جوش های آزمایشی به كمك پرتونگاری

آزمایش مجدد

كارنامه جوشكار با صلاحیت

بخش طرح و آماده سازی یك اتصال جهت جوشكاری

كلیات

همطرازی ALIGNMENT

استفاده از گیره های همطرازی جوش های لب به لب

پخ زدن

پخ زدن با فرز BEVEL

پخ زدن در محل جوشكاری

شرایط جوی

فاصله با زمین CLEARANCE

تمیزكاری بین لایه ها

جوشكاری ساكن یا موضعی POSITION WELDING

دستورالعمل جوشكاری

فلز پركننده و لایه های تكمیلی جوش

جوشكاری گردان ROLL WELDING

همطرازی

فلز پركننده و لایه های تكمیلی FINISH BEADS

كیفیت جوش ها IDENTIFICATION OF WELDS

عملیات حرارتی قبل و پس از جوشكاری PREHEAT AND POSTHEAT

بخش بازرسی و آزمایش جوشكاری

حقوق بازرسی

روش های بازرسی

خصوصیات بازرس جوشكاری

بخش استانداردهای قبولی جوش ها آزمایش های غیرتخریبی

مقدمه

حقوق رد كردن جوش

نفوذ ناقص و ذوب ناقص

نفوذ ناقص در ریشه جوش

نفوذ ناقص در اثر بالا پایینی جوش

فرورفتگی داخلی INTERNAT CONCAVITY

ذوب ناقص

ذوب ناقص در اثر سرد بودن لایه ها COLD LAP

سوختگی درون لوله هاBURN THROUGH

لوله های با قطر خارجی

اینچ و بزرگتر

لوله های با قطر خارجی كوچكتر از

اینچ و بزرگتر

سرباره های باقیمانده در جوشSLAG INCLUSION

سرباره های باقیمانده در جوش با طول زیاد راه آهنیWAGON TRACKS

سرباره های باقیمانده در جوش به صورت مجزا

تخلخل یا حفره گازی

تخلخل كروی

تخلخل خوشه ای

تخلخل لوله یا سوراخ كرمیWORMHOLE

لایه تو خالی خط جوشHOLLOW BEAD

ترك ها

طول كل گسیختگی انقطاع

شیار كنار جوشUNDERCUTTING

نقایص لوله ها

بخش ترمیم یا عیب زدایی

اجازه ترمیم معایب بجز ترك ها

برداشتن جوش و تدارك ترمیم معایب

آزمون تعمیرات

اجازه و دستورالعمل ترمیم ترك ها

بخش دستورالعمل پرتونگاری

مقدمه

جزئیات دستورالعمل پرتونگاری

هندسه نوردهیEXPOSURE GEOMETRY

نفوذسنج هاPENTE RAMETER

انتخاب نفوذسنج

نصب نفوذسنج

پرتونگاری جوش

تشخیص فیلم ها

خصوصیات پرتونگاران

دستورالعمل تعیین صلاحیت پرتونگاران

كارنامه پرتونگاران با صلاحیت

انبار كردن فیلم

دانسیته فیلم

ظهور فیلم

تاریك خانه

حفاظت در مقابل تشعشع

بخش جوشكاری اتوماتیك

عملیات قابل قبول

خصوصیات دستورالعمل

ثبت گزارشات

مشخصات دستورالعمل

متغیرهای اساسی

تجهیزات جوشكاری و خصوصیات اپراتور

كارنامه اپراتور با صلاحیت

بازرسی و آزمایش جوشكاری

استاندارد قبولی جوش آزمایش های غیرتخریبی

تعمیر و عیب زدایی

دستورالعمل پرتونگاری

فرم ضمیمه”A”

فرم ضمیمه”B”

فرم ضمیمه”C”

بخش آشنایی با عملیات پرتو نگاری صنعتی

لغت نامه اصطلاحات جوشكاری

تصاویر مربوط به رادیوگرافی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ترجمه استاندارد جوشكاری خطوط لوله و تاسیسات API 1104 – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تجهیزات;مواد;لوله و اتصالات pipe and fittings;فلز پركننده FILLER METAL;گازهای محافظ shielding Gases;بخش خصوصیات دستورالعمل های جوشكاری;خصوصیات دستورالعمل;ثبت گزارشات;مشخصات دستورالعمل;متغیرهای اساسی;جوشكاری اتصالات آزمایش;آزمایش اتصالات جوشكاری شده جوش های لب به لب;تهیه نمونه های آزمایشی