برچسب گذاری توسط: بتون ریزی

سقف و انواع آن رشته عمران 92 صفحه

متدوال ترین نوع تیرچه درایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه و عرضه می گردد تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می باشند خرپا از سه قسمت تشکیل می شود