برچسب گذاری توسط: بتن سبك وزن

كاربرد عملی و تجربی افزونه‌ها معدنی در بتن سبك وزن رشته عمران 13 صفحه

تأثیرات افزونه‌های معدنی كه شامل خاكستربانی (FA) تفاله كوره‌های مرتفع یا روباره كوره بلند (CBS)، بخار سیلیكار (SF) روی بتن سبك وزن با قدرت و كارایی بالا می‌باشد، بررسی و مورد تحقیق قرار گرفت