پاورپوینت کتاب آیین زندگی (فصل دوم) رشته علوم اجتماعی 18 صفحه

پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل دوم)

به صفحه دریافت پاورپوینت کتاب آیین زندگی (فصل دوم) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت کتاب آیین زندگی (فصل دوم) را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل دوم)

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 2.747 مگا بایت

پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی فصل دوم(اخلاق پژوهش)

فهرست مطالب:اهمیت و جایگاه فضایل اخلاقی در پژوهش آسیب شناسی اخلاقی پژوهش

نوشته احمدحسین شریفی

18 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت کتاب آیین زندگی (فصل دوم) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت کتاب آیین زندگی (فصل دوم) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اخلاق پژوهش;کتاب;پاورپوینت

پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی رشته معارف اسلامی 81 صفحه

اخلاق دانشجویی اخلاق پژوهش اخلاق معیشت اخلاق معاشرت اخلاق جنسی اخلاق سیاست

به صفحه دریافت پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

اخلاق دانشجویی اخلاق پژوهش اخلاق معیشت اخلاق معاشرت اخلاق جنسی اخلاق سیاست

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 298 کیلو بایت

فهرست مطالب

فصل اول : معنا شناسی و جایگاه اخلاق كاربردی

فصل دوم : اخلاق دانشجویی

فصل سوم : اخلاق پژوهش

فصل چهارم : اخلاق نقد ( شیوه های اخلاقی مواجهه با اندیشه ها )

فصل پنجم : اخلاق معیشت

فصل ششم : اخلاق معاشرت

فصل هفتم : اخلاق جنسی

فصل هشتم: اخلاق سیاست

فصل نهم: اخلاق گفتگو

فصل اول : معنا شناسی و جایگاه اخلاق كاربردی

1 – معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق
علم و شناخت و برخی تكیه بر عمل و رفتار داشته اند .

اخلاق از نظر لغوی : سرشت سجیه خواه نیكو وپسندیده ، خواه زشت و ناپسند .

معنای اصطلاحی اخلاق : رایج ترین معنای اصطلاحی در بین اندیشمندان اسلامی (صفات پایداری است كه انسان به طور خود جوش بدون نیاز به تامل انجام می دهد) .

تعریف علم اخلاق : علمی ست كه ضمن شناساندن خوبی ها وبدیها راه كسب خوبیها ورفع ودفع بدیها را به ما تعلیم می دهد . البته نا گفته نماند در تعریف علم اخلاق برخی تكیه بر علم و شناخت و برخی تکیه عمل و رفتار داشته اند.

2 – انواع ‌‌پژوهشهای اخلاقی

شاید بتوان كل تحقیقاتی كه پیرامون اخلاق صورت می گیرد به سه حوزه (( مطالعات توصیفی )) (( مطالعات هنجاری )) (( و مطالعات تحلیلی یا فرا اخلاقی)) تقسیم كرد كه هر كدام به اختصار توضیح داده می شود:

الف-اخلاق توصیفی در پژوهش توصیفی اخلاق با متد تاریخی ونقلی به دنبال آشنایی با نوع رفتار اخلاقی فرد یا جامعه ای خاص هستیم یعنی توصیف و معرفی اخلاقیات افراد ،گروه ها و جوامع مختلف را به عهده دارد ب-اخلاق هنجاری (دستوری): در اینگونه تحقیق از افعال اختیاری انسان از جهت خوبی وبدی و باید ونباید آن بحث می كند یعنی دلیل درستی یا نا درستی ومعیا رتشخیص كار خوب یا بد و اینكه چرا باید اخلاق فاضله را دا را بود از اخلاق رضیله پرهیز كرد را مورد بررسی قرار میدهد

ج- : اخلاق تحلیل( فرااخلاق) : در این نوع پژوهشها مفاهیم و احكام اخلاقی بررسی وتحلیل میشودو به رفتار های اخلاق جوامع و افعال اختیاری انسان حقانیت و بطلان گزاره های اخلاقی كاری ندارند .

و………

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اخلاق دانشجویی ;اخلاق پژوهش ;اخلاق معیشت ;اخلاق معاشرت;اخلاق جنسی ;اخلاق سیاست

پاورپوینت آیین بندگی (كاربرد اخلاق در زندگی) رشته معارف اسلامی 191 صفحه

معناشناسی اخلاق وعلم اخلاق معنای لغوی اخلاق سرشت و سجیه اعم از سجایای نیكو و پسندیده یا سجایای زشت و ناپسند خُلق زیبا بهره مندی از سرشت وسجایای نیكو و پسندیده

به صفحه دریافت پاورپوینت آیین بندگی (كاربرد اخلاق در زندگی) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت آیین بندگی (كاربرد اخلاق در زندگی) را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معناشناسی اخلاق وعلم اخلاق معنای لغوی اخلاق سرشت و سجیه اعم از سجایای نیكو و پسندیده یا سجایای زشت و ناپسند خُلق زیبا بهره مندی از سرشت وسجایای نیكو و پسندیده

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 191

حجم فایل: 3.557 مگا بایت

فصل اول

معناشناسی وجایگاه اخلاق كاربردی

—معناشناسی اخلاق وعلم اخلاق

—معنای لغوی اخلاق: سرشت و سجیه اعم از سجایای نیكو و پسندیده یا سجایای زشت و ناپسند —خُلق زیبا: بهره مندی از سرشت وسجایای نیكو و پسندیده

خَلق زیبا: داشتن آفرینش و ظاهری زیبا و اندامی موزون و هماهنگ اخلاق از نظردانشمندان اسلامی: —صفات و ویژگی های پایدار در نفس كه موجب می شود كارهایی متناسب با آن صفات به طور خودجوش و بدون نیازبه تفكر و تأمل از انسان صادر شود. —

تعریف ابو علی مسكویه از اخلاق:

—اخلاق حالتی نفسانی است كه بدون نیاز به تفكر وتأمل آدمی را به8 سمت انجام كار حركت می دهد. —علم اخلاق را 2دستهتقسیم کرده اند:

-تعریف علم اخلاق با تكیه بر عمل و رفتار اخلاقی

-تعریف علم اخلاق با تكیه بر علم و شناخت

—تعریف خواجه نصیر الدین طوسی ازعلم اخلاق:

—نقش شناخت را برجسته كرده و می گوید: —علمی است به آنكه نفس انسان چگونه خلقی اكتساب تواند كرد كه جملگی احوال وافعال كه به اراد او و از اوصادر می شود جملگی جمیل ومحمود باشد. —هدف اصلی اخلاق آموزش شیوه رفتار است. —

انواع پژوهش های اخلاقی

1- مطالعات توصیفی

2ـ مطالعات هنجاری (اخلاق كاربردی‌ اخلاق حرفه‌ای زیر مجموعه‌آن است)

3- مطالعات تحلیلی (فرا اخلاقی)

—هدف از مطالعات توصیفی :آشنایی با نوع رفتار اخلاقی فرد یا جامعه خاص است و با متد تاریخی ونقلی صورت می گیرد. — اخلاق هنجاری:

1- اخلاق هنجاری را اخلاق دستوری هم میگویند.

2-در اخلاق هنجاری به بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی یا بدی وبایستگی ونبایستگی می پردازد.

3- …

فصل دوم

اخلاق دانشجویی

——بهترین دلیل بر جایگاه ویژه تعلیم و تعلم در اسلام:نخستین آیاتی كه بر پیامبر اكرم (ص) نازل شد. —ضرورت تحصیل علم ازدیدگاه اسلام ضرورتی مطلق است . —حدیثی از پیامبر درخصوص رد اختصاص تحصیل علم به طبقه یا صنف یا جنس خاصی رابیان می كند :طلب العلم فریضة علی كل مسلم : علم آموزی بر هر مسلمانی واجب است —

— حدیثی از پیامبر اكرم كه محدودیت زمانی برای تحصیل علم را رد می كند : اطلبوا العلم من المهد الی الحد : زگهواره تا گور دانش بجوی. — حدیثی از پیامبر كه محدودیت مكانی تحصیل علم را رد می كند: اطلبو العلم ولو بالصیین: دانش ها رابیاموزید هر چنددرچین باشد — —

—دوحدیث از پیامبر كه محدودیت تحصیل علم از حیث معلم را نفی می كند: .1(الحكمة ضالة المومن فخذ الحكمة ولو من اهل النفاق)

– حكمت گمشده مومن است پس آن را فراگیرید هر چند دردست منافق باشد.

.2(كلمة الحكمة ضالة المومن فحیث وجدها فهو احق بها )،

– كلمه حكمت گمشده مومن است پس در هر جا كه آن را بیابد به آن سزاوارتر است .

—پیامبر (ص) در مورد برتری عالم بر عابد می فرماید : برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است. به درستی که برتری عالم بر عابد همچون برتری خورشید بر سایر سیارات است

فصل سوم

اخلاق پژوهش

پرورش پژوهشگرومحقق:

—هدف اصلی یا از اهداف اصلی نظام های آموزشی هرجامعه ای رشد علمی در هر جامعه ای مرهون پرورش محقق است. پیشرفت و ترقی مادی ومعنوی جوامع انسانی مدیون پژوهشگر است. —

—1- تصحیح انگیزه ونیت: حسن فعلی + حسن فاعلی = رسیدن به كمال وسعادت

—2- توجه به نقش پیش فرضهای ارزشی پژوهنده كامیاب كسی است كه:الف)در پرتو علمی ترین جهان بینی عصر خود به فلسفه ومنطقی واقع گرا مجهز شود. ب)روش های پژوهش را بیاموزد و با شخصیتی علم پرورد به كار پردازد. —

—3-آشنایی با پیشینه پژوهش: نیوتن: اگر توانسته ام(افق را)اندكی دورتر از دیگران بنگرم بدان سبب است كه بر شانه های غولان ایستاده ام.

—4-گزینش مسئله: باید موضوع تحقیق مشكلی از مشكلات عملی یا علمی جامعه برطرف كند مورد علاقه پژوهشگر نیز باشد.

—5-شهامت در پژوهش: امام علی (ع): چون از كاری ترسیدی خود را در آن بیفكن زیرا سختی حذر كردن و پاییدن بزرگتراست از آنچه ازآن ترس داری

فصل چهارم

اخلاق نقد

فصل پنجم

اخلاق معیشت

فصل ششم

اخلاق معاشرت

فصل هفتم

اخلاق جنسی

فصل هشتم

اخلاق سیاست

(اخلاق زمامداری )

فصل نهم

اخلاق گفتگو

ž

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت آیین بندگی (كاربرد اخلاق در زندگی) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت آیین بندگی (كاربرد اخلاق در زندگی) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت آیین بندگی;كاربرد اخلاق در زندگی;معارف اسلامی;معناشناسی وجایگاه اخلاق كاربردی ;معناشناسی اخلاق و علم اخلاق;اخلاق دانشجویی;اخلاق پژوهش;اخلاق نقد;اخلاق معیشت;آیین زندگی;اخلاق معاشرت;اخلاق سیاست;اخلاق گفتگو