جزوه آموزش نرم افزار GIS رشته جغرافیا 80 صفحه

جزوه آموزش نرم افزار GIS

به صفحه دریافت جزوه آموزش نرم افزار GIS خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه آموزش نرم افزار GIS را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

جزوه آموزش نرم افزار GIS

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 80

حجم فایل: 7.971 مگا بایت

جزوه آموزش نرم افزار GIS

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جزوه آموزش نرم افزار GIS ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – جزوه آموزش نرم افزار GIS – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
جزوه آموزش نرم افزار GIS

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری رشته جغرافیا 54 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 312 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15

2-2- مبانی نظری: 22

2-2-1- توسعه: 22

2-2-2- مفهوم توسعه: 23

2-2-3- سیر تاریخی مفهوم توسعه: 25

2-2-4- توسعه از منظر صاحب نظران: 27

2-2-4-1- رستو: 27

2-2-4-2- دادلی سیرز: 27

2-2-4-3- مایکل تودارو: 28

2-2-5- توسعه شهری: 29

2-3- مشارکت: 30

2-3-1- مفهوم و معنای مشاركت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت: 33

2-3-3- طبقه بندی الگو های مشاركت: 37

2-3-4- سطوح و تكنیك های مشاركت.. 41

2-3-5- مراحل مشاركت.. 43

2-3-6- اشكال مشاركت: 44

2-3-7- گونه های مشاركت شهروندان: 46

2-3-8- مراحل تحول تاریخی مشاركت.. 49

2-3-9- الگوهای مشاركتی تجربه شده در دو دهه اخیر. 50

2-3-10- مزایای مشارکت.. 52

2-3-11- موانع مشارکت: 53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت: 55

2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی: 55

2-3-12-2- پارادایم تعریف اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم ترکیبی: 57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری: 58

2-3-13-1- نظریه هانتیگتون ونلسون: 58

2-3-13-2- نظریه مشاركتی جان ترنر: 59

2-3-13-3- نظریه مشاركتی جیمز میجلی: 61

2-3-13-4- نظریه مشاركتی اسكات دیوید سون: 62

2-3-13-5- نظریه مشاركتی دیوید دریسكل: 63

2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و توسعه ﺷﻬﺮی: 64

2-3-15- جمع بندی: 68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق: 69

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده رشته جغرافیا 25 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 58 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه 14

2-2- توسعه پایدار15

2-2-1- توسعه پایدار شهری15

2-2-2- شاخص های توسعه پایدار شهری17

2-2- 2-1- شاخص سیاسی17

2-2-2- 2- شاخص های اجتماعی – فرهنگی 17

2-2-2-3- شاخص های اقتصادی18

2-2-2-4- شاخص فناوری19

2-2-2-5- شاخص زیست محیطی19

2-3- بررسی بافت های شهری 20

2-3-1- بافت تاریخی 20

2-3 -2- بافت قدیم 21

2-3-3- بافت پیرامونی یا بافتهای با اسكان غیررسمی 21

2-3-4- بافت فرسوده 21

2-3-4-1-بافت های دارای میراث های شهری22

2-3-4-2- بافت های شهری (فاقد میراث شهری) 22

2-3-4-3- بافت های حاشیه ای (سكونتگاه های غیررسمی ) 22

2-3-5- ویژگی عمومی بافتهای فرسوده 23

2-3- 5- 1- عمر ابنیه 23

2-3- 5- 2- دانه بندی و تعداد طبقات23

2-3- 5- 3- نوع مصالح 23

2-3- 5- 4- وضعیت دسترسی ها 23

2-3-5- 5- وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری 24

2-4- دیدگاه های نظری در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری 24

2-4-1- اوژن ویوله لودو ( 1879- 1814 م )24

2-4-2- جان راسکین (1900- 1818م)25

2-4-3- کامیلیو سیت (1843-1904م)26

2-4-4- کامیلو بویی تو (1914-1836) 26

2-4-5- لوکا بلترامی ( 1933-1854) 27

2-4-6- لودویکو کوارونی (1987-1911) 28

2-4-7- گوستاو جیووانی (1873-1947) 29

2-4-8- پاتریس گدس(1854-1932م )29

2-4-9- شارل اوارد ژانره مشهور به لوكوربوزیه (1887 -1965 م)30

2-4-10- کوین لینچ (1984-1918 م )31

2-4-11- کنزو تانگه (1913)32

2-4-12- ادموند بیکن (1910- 2005 )32

2-5- روشهای مداخله در زمینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 33

2-5-1- روش حفاظتی – بهداشتی34

2-5-2- روش حفاظتی – تزیینی34

2-5-3- روش بازسازی شهری34

2-5-4- روش مرمتی معماری – شهری برای فضاهای محدود 35

2-5-5-روش جامع مرمت شهری35

2-6- جمع بندی و نتیجه گیری36

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا رشته جغرافیا 41 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 93 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه….. 28

2-2- مفهوم توریسم (گردشگری) 29

2-3- مفهوم توریست (گردشگر) 30

روستا و روستانشینی.. 31

2-3-1- تعریف روستا متناسب با گردشگری روستایی.. 32

2-4- تاریخچه گردشگری روستایی.. 34

2-5- توسعه و مفاهیم مرتبط با آن.. 35

2-5-1- تعریف توسعه. 35

2-5-2- تعریف توسعه روستایی و اهداف آن.. 36

2-6- گردشگری روستایی.. 38

2-7- اقسام گردشگری روستایی.. 42

2-7-1- گردشگری کشاورزی.. 42

2-7-2- گردشگری سبز. 42

2-7-3- اکوتوریسم (طبیعت گردی) 42

2-7-4- گردشگری غذایی.. 43

2-7-5- گردشگری ماجراجویانه. 43

2-7-6- گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان.. 44

2-7-7- گردشگری با انگیزه خاص…. 44

2-7-8- سایر فعالیت‏ها و فرهنگ سنتی روستایی.. 45

2-8- علل توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن.. 45

2-8-1- جذابیت‏های بصری روستایی.. 46

2-8-2- شرایط اقلیمی و آب و هوای مطلوب روستاها 46

2-8-3- وجود چشمه‏ های آب معدنی و آب درمانی و منابع گیاهی در مناطق روستایی.. 47

2-8-4- توسعه اقامتگاه ‏های گردشگران در مناطق روستایی.. 47

2-8-5- سهولت دسترسی به روستاها 48

2-8-6- پدیده شهرگریزی.. 48

2-9- دیدگاه ‏های مربوط به توسعه گردشگری روستایی.. 49

2-9-1- گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی.. 49

2-9-2- گردشگری روستایی به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه‏ های روستایی.. 49

2-9-3- گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی.. 50

2-10- اثرات و پیآمدهای گردشگری در نواحی روستایی.. 52

2-11- بعد اقتصادی گردشگری روستایی.. 53

2-12- بعد فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری روستایی.. 56

2-12-1- پیآمدهای بالقوه مثبت فرهنگی ـ اجتماعی.. 57

2-12-2- پیآمدهای بالقوه منفی فرهنگی ـ اجتماعی.. 58

2-12-3- گردشگری مطلوب… 59

2-13- بعد محیطی گردشگری روستایی.. 59

2-13-1- پیآمدهای بالقوه مثبت محیطی.. 60

2-13-2- پیآمدهای بالقوه منفی محیطی.. 61

2-13-3- گردشگری مطلوب… 62

2-14- بعد کالبدی و فیزیکی گردشگری روستایی.. 63

2-14-1- پیآمدهای بالقوه مثبت كالبدی و فیزیكی.. 63

2-14-2- پیآمدهای بالقوه منفی 63

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی اجتماعی و کالبدی روستا

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها رشته جغرافیا 34 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 148 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. تعاریف و مفاهیم مشارکت…………………………………………………………………………………………………………… 24

2- 2 . انواع مشارکت بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی ……………………………………………………………………… 26

2- 2 – 1 . مشارکت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- 2 – 2 . مشارکت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- 2 – 3 . مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- 2 – 4 . مشارکت فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… 27 2- 3 . الگوهای مشارکت 27

2- 3 – 1 . الگوهای مشارکت بر حسب نوع………………………………………………………………………………………….. 28

2- 3 – 2 . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی……………………………………………………………………… 28

2- 3 – 3 . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری ……………………………………………………………………. 29

2- 3 – 3 – 1 – . مشارکت طبیعی……………………………………………………………………………………………………….. 29

2 – 3 – 3 – 2 . مشارکت ارادی………………………………………………………………………………………………………….. 29 2- 3 – 3 – 3 . مشارکت خود به خودی ……………………………………………………………………………………………………………………… 29 2- 3 – 3 – 4 . مشارکت بر انگیخته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 2-4 . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………. 30 2 – 5 . مشارکت مسولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………………………. 31 2- 6 . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 31 2 – 7 . قدرت و مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 2 – 8 . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی …………………………………………………………………………………………………….. 34

2-9. مشارکت و کشاورزی پایدار…………………………………………………………………………………………………………. 35

2-10 . مشارکت اطلاعات محور………………………………………………………………………………………………………….. 36 2- 11 . فرایند مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 2- 12 . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم …………………………………………………………………………………………. 37 2- 12 – 1 . وجود یک نظام مردمی …………………………………………………………………………………………………………………….. 38 2- 12 – 2 . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی………………………………………………………………………………… 38 2- 12 – 3 . تمرکز زدایی……………………………………………………………………………………………………………………. 38 2 – 12 – 4 . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم…………………………………………………………………………………….. 39 2- 12 – 5 . وجود رهبران قدرتمند محلی…………………………………………………………………………………………………………….. 39 2- 12 – 6 . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 40 2- 12 – 7 . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان…………………………………………………………………………………. 40 2- 12 – 8 . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی………………………………………………………………………….. 41 2- 12 – 9 . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان………………………………………………………………. 41 2- 13 . مشارکت و اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2- 14 . ابزار مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2 – 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی………………………………………………….. 44 2 – 16 . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی ……………………………………………………………….. 45 2- 17 . موانع مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2- 18 . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی………………………………………………………………………………………… 49

2-19 .روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 2-20. تکنیک های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر رشته جغرافیا 46 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش ژئوپلیتیک بنادر

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش ژئوپلیتیک بنادر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 172 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 -2 – مفهوم ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 – 2 – 1 – رابطه ژئوپلیتیک و توسعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 – 2 – 2 – رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 – 2 – 3 – رابطه ژئوپلیتیک و سیاست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 -3 – مفاهیم مرتبط با ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 – 3 – 1 – مفهوم ژئواکونومیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2– 3 – 2 – مفهوم ژئوکالچر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2 – 3 – 3 – مفهوم ژئوپلیتیک انتقادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2 -4 – نقش دریاها در توسعه اقتصادی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2– 4 – 1 – مفهوم ساحل و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2 – 4 – 2 – مفهوم بندر و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2– 4 – 3 – انواع بنادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 – 4 – 4 – پیشینه بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2 – 4 – 5 – مهمترین بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش ژئوپلیتیک بنادر

پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی رشته جغرافیا 14 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 53 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 -1. سیل.. 10

2-2. جریان رودخانه ای.. 10

2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه. 10

2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11

2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب… 11

2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی.. 11

2-5-1-1 عوامل اقلیمی.. 11

2-5-1-2 شرایط توپوگرافی.. 12

2-5-1-3 عوامل حوضه‎ای.. 12

2-5-1-4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه. 13

2-5-1-5 ویژگی های پوشش گیاهی حوضه. 14

2-6. عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان. 14

2-6-1. بهره برداری نادرست از منابع طبیعی.. 14

2-6-2. تجاوز به حریم رودخانه. 15

2-6-3. برداشت بی رویه شن و ماسه. 15

2-6-4. تخلیه آشغال، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15

2-6- 5. نامناسب بودن سازه ها 15

2-7. انواع سیل.. 16

2-7-1. سیل ناگهانی.. 16

2-7-2. سیل رودخانه ای.. 16

2-7-3. سیل ساحلی.. 17

2-7-4. دلیل انسانی.. 17

2-7-5. سیل ناگهانی شهر. 18

2-7-6. مشخصات سیل. 18

2-7-7. پیش بینی سیل های رودخانه ای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها رشته جغرافیا 18 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 68 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. …………………………………………………………………………………………..25

2-2-1). شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-2). برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-3). برنامه­ ریزی شهری……………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-4). کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-7). فضای شهری……………………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-8). بافت………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر……………………………………………………………………..30

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………………………………………..31

2-2-11). نظریه ­های هسته ­های متعدد شهر یا شهر چند هسته ای………………………………………………..31

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز…………………………………………………………………………………….32

2-2-13). نظریه ساخت ستاره ­ای شکل…………………………………………………………………………………………..32

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر………………………………………………………………………………33

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-3). متغیرهای موثر در مکان­یابی توسعه­ ی فیزیکی شهرها………………………………………………………..33

2-3-1). مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………………………34

2-34). جنس خاک…………………………………………………………………………………………………………………………34

2-3-5). قابلیت خاک. ………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-3-7). باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-8). آب­های زیرزمینی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-3-9). ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-10). رعایت حریم گسل………………………………………………………………………………………………………….36

2-3-11). جهت­ های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………….36

2-3-12). حریم رودخانه ها……………………………………………………………………………………………………………..37

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی رشته جغرافیا 39 صفحه

مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 123 کیلو بایت

12

2-1ادبیات تحقیق

12

2-1-1 تعاریف و مفاهیم

17

2-1-2 تعریف شبکه و انواع شبکه ها

19

2-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل و نقل شهری

20

2-1-2-2 طرح های جاده‌های شهری

20

2-1-2-3 انواع جاده‌های شهری

21

2-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر

21

2-1-2-5 تقاطع‌ها

21

2-1-2-5-1 فاصله بین تقاطع‌ها

22

2-1-2-5-2 انواع تقاطع ها

23

2-1-2-6 پارکینگ

24

2-1-2-7- انواع راه‌های شهری

24

2-1-2-8 راه‌های شریانی

25

2-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی

26

2-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری

26

2-1-2-11 عوامل کاهش ظرفیت

27

2-1-2-12 ظرفیت عملی

27

2-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی

27

2-1-2-14 پارکینگ خیابانی

28

2-1-2-15 راه‌های پیاده

28

2-1-2-15-1 پیاده روها

29

2-1-2-15-2 پیاده راه‌ها

29

2-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل

30

2-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل

31

2-2-3-1بارش و سوانح جاده ای

33

2-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل و نقل

37

2-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل و نقل جاده ای

37

2-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان

38

2-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی

39

2-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها

40

2-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل

41

2-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم

42

2-2-9 ابعاد تصادف جاده ای

42

2-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای

43

2-3 پیشینه تحقیق

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه رشته جغرافیا 62 صفحه

مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

به صفحه دریافت پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 615 کیلو بایت

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. 16

2-1: تاریخچه مبلمان شهری.. 17

2-2: خیابان و شهر. 19

2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی.. 19

2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن.. 21

2-3: مبلمان شهر. 22

2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری.. 23

2-5: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. 26

2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. 27

2-5-2: نقش سمبل ها و نشانه ها در مبلمان شهری.. 28

2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. 29

2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. 30

2-6: معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31

2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. 31

2-6-2: معیارهای کالبدی فضایی.. 32

2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی.. 33

2-6-4: معیارهای طراحی شهری.. 34

2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. 35

2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. 35

2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. 36

2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37

2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. 38

2-8: ارتباط پیاده راه و حمل و نقل.. 39

2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39

2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40

2-8-2-1: حمل و نقل سواره 41

2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. 42

2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43

2-8-2-4: شیب راهه ها و پلکانهای پیاده 44

2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44

2-9-1 الف) نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44

2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. 47

2-10 :نظریه های مرتبط با پیاده راه های شهری: 54

2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها 57

2-11: انواع عناصر مبلمان شهری.. 59

2-12: تعریف پیاده‌راه 66

2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. 66

2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. 68

2-13:خلاصه و نتیجه گیری.. 71

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه