کتاب جامع بررسی های غیرمخرب رشته صنایع نفت و گاز 410 صفحه

کتاب جامع بررسی های غیرمخرب شامل مباحث زیر می باشد

به صفحه دریافت کتاب جامع بررسی های غیرمخرب خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات کتاب جامع بررسی های غیرمخرب را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

کتاب جامع بررسی های غیرمخرب شامل مباحث زیر می باشد

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 410

حجم فایل: 12.684 مگا بایت

فهرست مطالب

مقدمه

کیفیت جوش

مفہوم کیفیت جوش

انتخاب کیفیت جوش

ناپیوستگی در جوش

طبقه بندی ناپیوستگیها

ناپیوستگیهای مربوط به فرآیند مواد

موقعیت به وجود آمدن عیوب

ناپیوستگی های جوش ذوبی

ناپیوستگیهای فلز پایه

اختلافات ابعادی

علل و راه حل های ناپیوستگی های جوش ذوبی

روشهای بازرسی غیرمخرب

مفہوم بازرسی غیر مخرب

انتخاب روش های بازرسی غیر مخرب

بازرسی چشمی

معرفی روش

تجهیزات

بازرسی قبل از جوشکاری

بازرسی در حین جوشکاری

بازرسی بعد از جوشکاری

بازرسی به روش مایعات نافذW

معرفی روش

کاربردها

اصول فیزیکی

طبقه بندی روشهای بازرسی مایعات نافذ

مواد مورد استفاده در بازرسی با مواد نافذ

تجهیزات مورد نیاز انتخاب روش بازرسی مایع نافذ

مراحل انجام بازرسی

آموزش و صدور گواهینامه برای پرسنل

بازرسی و ارزیابی

مشخصات فنی و استانداردها

بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

معرفی روش

مزایا

محدودیتها

تعریف میدان مغناطیسی

جهت گیری میدان مغناطیسی

جریان مغناطیس کننده

تجهیزات

روشهای ایجاد میدان مغناطیسی

هادیهای مرکزی

روش تماس مستقیم

پرادهای تماسی

روشهای مغناطیسی کردن

مغناطیسی کردن دایرهای

مغناطیسی کردن طولی

ترتیب عملیات

مغناطیسی کردن پیوسته

مغناطیسی کردن پسماند

نفوذپذیری مواد مغناطیسی

هیسترزیس پسماند مغناطیسی

ذرات مغناطیسی و مایعات معلق کننده

خواص مغناطیسی

اثر اندازه ذرات

اثر شکل ذرات

قابلیت رویت و کنتراست

انواع ذرات مغناطیسی

تورهای ماوراء بنفش

ناپیوستگی های قابل تشخیص

نشانه های غیر مرتبط

منابع نشانه های غیر مرتبط

تشخیص نشانه های مرتبط از غیر مرتبط

دستورالعملهای عمومی برای بازرسی با ذرات مغناطیسی

نوع جریان

روش مغناطیسی کردن

جهت مغناطیسی کردن

شدت جریان اعمالی

تجهیزات

رده بندی روشهای مغناطیس سازی

بازرسی فلزات جوش

مغناطیس زدایی

دلایل مغناطیس زدایی

دلایل عدم مغناطیسی زدایی

حدود مغناطیسی زدایی

ردهبندی روشهای مغناطیس زدایی

کاربردها

تفسیر آثار ناپیوستگیها

استانداردها و مشخصات فنی

ثبت نتایج

بازرسی به روش آلتراسونیک

معرفی روش

مزایا

محدودیت

تجهیزات الکترونیک

منبع توان

مدار پالسر

پروب

مدارهای دریافت تقویت

اسیلوسکوپ

تجهیزات پردازش تصویر و دادهها

عناصر ترنسدیوسر کوپلنت ها

پروب

خواص عمومی امواج آلتراسونیک

شکل موج

انتشار موج

متغیرهای اصلی در بازرسی آلتراسونیک

فرکانس

امپدانس آکوستیک

زاویه برخورد

زوایای بحرانی

شدت باریکه

تضعیف باریکه های آلتراسونیک

اثرات امپدانس آکوستیک

جذب

پراکندگی

تقرق

اثرات میدان نزدیک و میدان

واگرایی باریکه

روش های اصلی بازرسی با امواج آلتراسونیک

روش انعکاس امواج

روش عبور امواج

کاربردها

آستانداردهای بازرسی

بلوک های مرجع استاندارد

کالیبراسیون

دستورالعمل تست

ارزیابی ناپیوستگیهای جوش

صلاحیت اپراتور

گزارش

بازرسی اتصالات جوشکاری شده

بازرسی اتصالات پیوندی

بازرسی به روش رادیوگرافی

معرفی روش و

اصول رادیوگرافی

متابع تشعشع

جسم مورد آزمایش

تبدیل تصویر

تولید اشعه ایکس

منابع پرتو X

خنک کردن آند

مطلب دیگر:  جزوه خوردگی داخلی فلزات و کنترل آن رشته صنایع نفت و گاز 140 صفحه

نقطه کانونی

اندازه نقطه کانونی مؤثر

انواع خاصی X

دستگاههای پرتو Υ

روش به دست آوردن اندازه نقطه کانونی Ύ

مولدهای ولتاز بالا

مدار الکتریکی خود یکسو شده نیم موج یکسو شده ʻ

پتانسیل ثابت

دستگاههای تولید پرتو X با انرژی بالا

راندمان پرتو

چشمه های رادیواکتیو

چشمه های رادیواکتیو طبیعی

چشمه های رادیواکتیو مصنوعی

نیمه عمر یک چشمه رادیواکتیو

اکتیویته ویژه

آکتیویته قدرت چشمه

نشر پرتو گاما ویژه

مزایای استفاده از پرتوهای گاما به جای پرتوهای در پرتونگاری X

معایب به کارگیری پرتوهای گاما

روشهای پرتونگاری با پرتو گاما

تضعیف تشعشع الکترو مغناطیسی

فرآیندهای تضعیف اتمی

جذب مؤثر اشعه

اصول تشکیل سایه

بزرگنمایی

اعوجاج

نا آشکاری هندسی

شدت سایه و قانون عکس مربع

تشعشع پراکنده محیط تبدیل تصویر

فیلم پرتونگاری

کاغذ رادیوگرافی

رادیوگرافی آنی

کاربردها

مزایا و محدودیتها

انتخاب دید

سایه های رادیوگرافی

کیفیت تصویر رادیوگرافی

میزان وضوح

حساسیت فیلم پرتونگاری

حساسیت تشخیص عیوب

علائم شناسایی و نفوذ سنجها شاخص های کیفیت تصویر

نفوذ سنج ها

علائم مشخصه

قرارگیری شاخص های شناسایی و نفوذ سنجها

محاسبات پرتوافکنی

تضعیف تشعشع الکترو مغناطیسی

فرآیندهای تضعیف اتمی

جذب مؤثر اشعه

اصول تشکیل سایه

بزرگنمایی

نا آشکاری هندسی

شدت سایه و قانون عکس مربع

تشعشع پراکنده

محیط تبدیل تصویر

فیلم پرتونگاری

کاغذ رادیوگرافی

رادیوگرافی آنی

کاربردها

مزایا و محدودیت ها

انتخاب دید

مسایه های رادیوگرافی

کیفیت تصویر رادیوگرافی

کنتراست

میزان وضوح

حساسیت فیلم پرتونگاری

حساسیت تشخیص عیوب

علائم شناسایی و نفوذ سنجها شاخصهای کیفیت تصویر

نفوذ سنج ها

علائم مشخصه

قرار گیری شاخص های شناسایی و تفوذ سنجها

محاسبات پرتوافکنی

انواع روشهای پرتونگاری

بازرسی مقاطع لوله ای

بازرسی اشکال ساده

بازرسی اشکال پیچیده

بازرسی قطعات جوشکاری شده

رادیوگرافر با صلاحیت

مفسر فیلم

ناپیوستگیهای موجود در جوش

استانداردهای پذیرش تصاویر رادیوگرافی

اجزای تفسیر رادیوگرافی

کاربردها

تعیین عمق عیوب و ناخالصیها

ضخامت سنجی به وسیله پرتونگاری

ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز

واحدهای اندازه گیری پرتوهای یونساز

ابزارهای اندازهگیری تابش

حداکثر سطوح مجاز تابش

اصول پایه حفاظت در برابر تابش

چشمه های پرتوزا

سایر روشهای بازرسی غیر مخرب

بازرسی به روش جریان فوکو

معرفی روش

کاربردها

جریان های فوکو

خواص الکترومغناطیسی سیم پیچ ها

خواص جریان های فوکو

اشباع جریان متغیر

اثرات پوسته

آزمون الکترومغناطیسی

ناپیوستگیهای قابل تشخیص

تست نشر صوتی

محلی نشر صوتی

کاربردها

ثیت نتایج

بازرسی حرارتی

تست نشتی

مراجع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کتاب جامع بررسی های غیرمخرب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کتاب جامع بررسی های غیرمخرب – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کیفیت جوش;مفہوم کیفیت جوش;انتخاب کیفیت جوش;ناپیوستگی در جوش;طبقه بندی ناپیوستگیها;ناپیوستگیهای مربوط به فرآیند مواد;موقعیت به وجود آمدن عیوب;ناپیوستگی های جوش ذوبی;ناپیوستگیهای فلز پایه;اختلافات ابعادی;علل و راه حل های ناپیوستگی های جوش ذوبی; روشهای بازرسی غیرمخرب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *