بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور رشته اقتصاد 157 صفحه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزو

به صفحه دریافت بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل: 716 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – كلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………. 1

1-2) موضوع تحقیق ……………………… 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع ……………… 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق……………….. 2

1-5) كاربرد نتایج تحقیق………………… 3

1-6) فرضیات تحقیق …………………….. 3

1-7) سابقه تحقیق ……………………… 4

1-8) روش تحقیق ……………………….. 4

1-9) جامعه آماری ……………………… 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها……………… 4

1-11) كلید واژه‌ها …………………….. 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه………………………….. 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسی گات………………….. 8

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد 8

الف

2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات متوالی ……………………………… 9

2-1-3-3) اصل مشورت………………… 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها………………. 9

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات …………… 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ………… 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی… 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ……….. 14

2-1-7-1) كنفرانس وزیران …………… 14

2-1-7-2) شورای عمومی ……………… 14

2-1-7-3) كمیته‌ها …………………. 15

2-1-7-4) دبیرخانه ………………… 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری …………… 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی …. 16

2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات …………….. 22

2-1-10-2) اختلافات میان كالاها و خدمات .. 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه…………… 25

3-1-12) تعهدات كلی ……………………. 26

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد…… 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود كننده ………. 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی …………. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ………. 31

2-1-12-7) افزایش مشاركت كننده‌های در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات ………. 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات …………………………… 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد كشورهایی كه اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: …………………. 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی …….. 37

2-1-14-1) مشكلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنكتاد در پروسة الحاق 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ……………. 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ……… 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4

پ

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50

2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ………………………………….. 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه………………………….. 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه…………………. 58

2-2-3) تعریف بیمه …………………….. 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه…………………. 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ……………. 59

2-2-6) تاریخچة بیمه …………………… 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران …….. 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد……………… 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد كلان 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ……………. 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به كمك انواع بیمه 71

2-2-12) بیمه و صادرات …………………. 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه………………. 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ……. 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350…………………………………….. 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الكترونیكی 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ….. 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟…………… 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه …………………………. 107

2-3-2) تعهدات خاص …………………….. 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات ………….. 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب …………………………………….. 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ……………………………….. 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین…………….. 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین…….. 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ……………….. 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه …………………………… 138

3-2) نوع و روش تحقیق ………………….. 138

3-3) جامعه آماری ……………………… 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data …… 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ……….. 147

3-6-1) اثرات ثابت ………………… 149

3-6-2) اثرات تصادفی ………………. 150

3-7) آزمون اثرات ثابت …………………. 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه كشورهای در حال توسعه ……………… 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در كشورهای در حال توسعه……………. 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه كشورهای

در حال توسعه …………………….. 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم كشورهای در حال

توسعه از كل بازار بیمة جهانی……….. 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ………………….. 155

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه …………………………… 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ……………………. 158

.. 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1……………. 158

.. آزمون برابری عرض از مبدأها…………… 158

.. صحت آماری تخمین ……………………. 158

.. تجزیه و تحلیل نتایج…………………. 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2………………. 161

.. آزمون برابری عرض از مبدأها…………… 161

.. صحت آماری تخمین ……………………. 161

.. تجزیه و تحلیل نتایج…………………. 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3………………. 163

.. آزمون برابری عرض از مبدأها…………… 163

.. صحت آماری تخمین ……………………. 163

.. تجزیه و تحلیل نتایج…………………. 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه …………………………… 167

5-2) نتیجه‌گیری ……………………….. 167

5-3) رهنمودها…………………………. 172

منابع و مأخذ

– منابع فارسی…………………………. 175

– منابع انگلیسی ………………………. 181

ضمائم و پیوستها……………………….. 182

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاكرات ادواری گات در دوره 1381-1350 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركیه در بخش خدمات بیمه 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزی در بخش خدمات بیمه 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا…… 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چین در بخش خدمات بیمه 127

فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی 42

نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) .. 93

نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) … 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) 95

-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ….معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

مطلب دیگر:  دانلود تحقیق مختصری درباره اقتصاد آموزش 33 ص رشته اقتصاد 33 صفحه

لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) – كاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) – فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- كلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است كه به موجب آن یكطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراكم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است كه به طور سرانه در یك كشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade and services) GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی

بخش اول- سازمان تجارت جهانی 2-1-1) مقدمه:

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدی به طور كامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشكلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از كشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همكاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT

گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامة گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.

این موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بین 23 كشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلی آن تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی كه مهم تری ركن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندك كشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را كشورهای در حال توسعه تشكیل می‌دهند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اثرات اقتصادی الحاق ایران;ایجاد سازمان تجارت جهانی;روند آزادسازی تجارت خدمات

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *